Doctors Timetable

  • Home
  • Doctors Timetable
8:30AM9:00AM10:00Am11:00AM2:00PM3:00PM4:00PM5:00PM6:00PM
MondayDR Shekhar ShirvaikarDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr. Lalana Bakhale
Dr. Pralhad SavaikarDr. Sharmad Kudchadkar
TuesdayDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr. Aaron SoaresDr. Lalana Bakhale
Dr. Pralhad SavaikarDr. Ajaya Mundekar
Dr. Nagnath KhadkeDr Sonalini Mundekar
WednesdayDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr Safal shettvDr. Lalana Bakhale
Dr. Pralhad SavaikarDr.'Anushree Khaivat
ThursdayDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr. Parag SawantDr. Aaron Soares
Dr. Pralhad SavaikarDr Shital Lengade / DR Sindhu ArjunDr. Sharmad Kudchadkar
Dr. Nagnath Khadke(Both Coming Alternate Thursday)
FridayDR Shekhar ShirvaikarDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr. Ravindra AgrawalDr Eugen RentDr. Aaron SoaresDr. Lalana Bakhale
Dr. Pralhad Savaikar(Available on Alternate Friday)Dr. Sabyasachi Mukhopadhay
SaturdayDr. Reshma DalviDr. Lalana BakhaleDr. Rajendra NerliDr. Shane D'silvaDr. Lalana BakhaleDr Nabha kakodkar
Dr. Pralhad Savaikar(Available on Alternate Sat, Call Hospital For Timing))
Dr. Nagnath Khadke